Regulamin sklepu ważny od dnia 01.12.2019 dostępny jest poniżej.

                                                         Regulamin sklepu internetowego www.
hubsolar.pl

Sklep internetowy www.hubsolar.pl jest prowadzony przez firmę CSA Piast Zbigniew Kołodziej  z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego przy ulicy Małej 805-082 Stare Babice. Tel komórkowy. +48 500-111-769,  adres e-mail: info@hubsolar.pl NIP: 715-134-32-91, Regon 366527347 ,  wpis do ewidencji działalności gospodarczej dnia 2017-02-08.


                                                                                  § 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.
hubsolar.pl , składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.hubsolar.pl , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności za sprzedane produkty,  odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego www.
hubsolar.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego www.
hubsolar.pl nie wymaga rejestracji. Zamówienia mogą składać niezarejestrowani jak i zarejestrowani w serwisie użytkownicy przy użyciu formularza zamieszczonego na stronach internetowych www.hubsolar.pl.
4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostęp
ności produktu w magazynie oraz u dostawców, wyboru formy płatności i przewoźnika. Zamówienia złożone i opłacone do godziny dwunastej są realizowane jeszcze w tym samym dniu roboczym.

5. W przypadku braku wybranego towaru w magazynie niezwłocznie skontaktujemy się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli zaproponowane warunki nie będą mu odpowiadać, a sklep internetowy www.
hubsolar.pl zwraca wpłaconą kwotę.

6. Sklep internetowy www.
hubsolar.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności zamawiającego.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie www.
hubsolar.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku zakupu materiału wraz z usługą może być zastosowana niższa 8 % stawka podatku VAT.

8. Zamawiający jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail i numeru telefonu, celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia.

9. Dane osobowe Klienta przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.
hubsolar.pl należy wysłać wiadomość email z prośbą o usunięcie konta.

10. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej według wyboru klienta,
lub mogą być odebrane w siedzibie firmy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

11. Sklep internetowy www.
hubsolar.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

12. Zapłata za towar uiszczana jest: z góry przelewem na konto sklepu, gotówką przy odbiorze przesyłki,
lub gotówką przy odbiorze osobistym.

1
3. Oferowane produkty mogą różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach sklepu.

14. Dane zamieszczone w opisach produktów mogą się różnić od danych podanych przez producenta. Dlatego zawsze zalecamy zweryfikowanie informacji w załącznikach podpiętych do produktów.

15. Oferta ważna tylko na terenie Polski

16. Złożenie zamówienia w sklepie www.hubsolar.pl wymaga zaakceptowania postanowień tego regulaminu.


                                                                                   § 2  Dostawa i płatność


1. Dostawa firmą kurierską najczęściej trafia do Klienta na drugi dzień roboczy po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

2. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich . Kupujący jest obciążany kosztami dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej (stawka wg cennika). Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski.

3. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki, w niektórych przypadkach jest wysyłany osobnym listem.

4. Za zakupy w sklepie internetowym www.
hubsolar.pl można zapłacić w następujący sposób:
    a) przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku podany będzie w potwierdzeniu zamówienia jak również
        jest podany w zakładce KONTAKT. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych). Towar wysyłamy po zaksięgowaniu kwoty na rachunek bankowy.
    b) przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem płatne kurierowi przy odbiorze.
   
c) przy odbiorze osobistym gotówką (odbiór osobisty należy uzgodnić wcześniej telefonicznie).

                                                                                  § 3  Warunki reklamacji

    Sklep internetowy www.
hubsolar.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat (dotyczy tylko Konsumentów) od daty wydania mu danego produktu przez sklep internetowy www.hubsolar.pl.
    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacja@hubsolar.pl
, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt  wraz z dowodem zakupu tego produktu, karta gwarancyjną na adres siedziby sklepu internetowego www.
hubsolar.pl oraz opisem reklamacji.
    Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep internetowy www.
hubsolar.pl niezwłocznie usunie wadę albo wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sklep internetowy www.hubsolar.pl l zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sklepu internetowego www.
hubsolar.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient nie będący Konsumentem dostarcza reklamowany produkt na swój koszt do siedziby Sprzedawcy lub bezpośrednio do Gwaranta, który widnieje w karcie gwarancyjnej.


                                                                                   § 4  Warunki gwarancji


    Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.
hubsolar.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
    W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor/importer udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a sklep internetowy www.
hubsolar.pl może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 3 regulaminu.

                                                                                  § 5  Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy


    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.
hubsolar.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej.
    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

    a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
    l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
    Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie
    wskazanym w ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod
    linkiem:

    W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.
    Sklep internetowy www.
hubsolar.pl dokona zwrotu wartości zakupionego produktu oraz najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do konsumenta.
    Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.
    Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres siedziby Sprzedawcy.
    Sklep internetowy www.
hubsolar.pl nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
    W przypadku odstąpienia od umowy sklep internetowy www.
hubsolar.pl zwraca pieniądze w ciągu 14dni kalendarzowych na rachunek bankowy Konsumenta. Sklep internetowy www.hubsolar.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania  numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep internetowy www.hubsolar.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
    Sklep internetowy www.
hubsolar.pl chwilą zawarcia umowy sprzedaży przekaże konsumentowi regulamin zawierający  informację dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.


                                                                                  § 6  Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo zakupów


    Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 informujemy, że Twoje dane osobowe przechowywane są w zbiorze danych firmy
CSA Piast
    Złożenie zamówienia w sklepie www.
hubsolar.pl wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.Nr 133. poz. 883).
    Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia.
    Dane Klientów nie są przekazywane osobom trzecim.
    Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
                                                                                                          

                                                                                   § 7  Postanowienia końcowe    Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu wykonania zamówienia.
    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
    Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy dla pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
    Składający zamówienie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.